Atbalsts

  • SIA “DKRobotics” noslēgts līgums ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projekta Nr. BIZIN-I-2019/691 “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.
  • SIA “DKRobotics” noslēgts līgums ar LIAA par Inovāciju vaučera izmantošanu “CO2 lāzera marķēšanas/griešanas iekārtas ar automātisko virsmas līmeņošanu prototipa izstrāde. ” ERAF projekta “Tehnoloģiju pārneses programma”, identifikācijas 1.2.1.2/16/I/001 ietvaros.
    Projekta nr. VP-PI-2018/12. Projekts realizēts 2020.g. 3. janvārī.
  • NODIBINĀJUMA “LAUKU EKONOMIKAS ATTĪSTĪBAI RĒZEKNES NOVADĀ” PROJEKTS
    2019. gadā organizēts atklātais projekta konkurss “‘Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”.Projekts Nr. 2.7./2019-8 “”DKRobotics” SIA metālapstrādes pakalpojumu klāsta paplašināšana”

LEARN_logo